Allium

Madala läve keskus

Madala läve keskuse loomise peamised eesmärgid on üksikisikule narkootikumide tarbimisega tekitatud kahju vähendamine ning narkomaaniaga seotud kahjude vähendamine ühiskonnas, narkomaaniaga seotud kuritegevuse vähendamine ja süstlavahetusteenuse osutamise kaudu ka kasutatud süstalde kokkukogumine, mille tagajärjel suureneb ühiskonna turvalisus. Peamiste eesmärkide saavutamiseks on seatud toetavad eesmärgid. Nendeks on uimastisõltlaste motiveerimine uimastitest loobuma ja ravile pöörduma ning asjakohase informatsiooni kogumine ja levitamine. Keskusesse koondub info olukorra ja trendide kohta (kasutatavad ained, vahenduspunktid, optimaalne narkomaanide arv piirkonnas jne).

Madala läve keskuse teenused moodustavad olulise osa narkomaanide abistamise võrgustikust. Keskuse töö on suunatud ühiskonna õige ning kaasaegse suhtumise kujundamisele narkomaaniaga seotud probleemide lahendamise suhtes. Teenuste väljaarendamisel keskendutakse eelkõige probleemi psühho-sotsiaalsele küljele. Teenused sisaldavad esmatasandi abi uimastisõltlastele, kontakti loomist, usalduse võitmist ja püsiva suhte loomist uimastisõltlasest kliendiga, meditsiinilist ja sotsiaalset abi, ennetustööd; teabe edastamist narkootikumide ja turvalise seksi kohta; süstlavahetusprogrammi ja metadooni asendusravi võimalust vastava vajaduse tekkimisel. Madala läve keskuse eesmärk on jõuda nii paljude uimastisõltlasteni kui võimalik. Keskuse loomise tulemusena saadakse vajalik ülevaade narkosõltlaste tegevusest, nende vajadustest ja ettepanekutest.