Allium

Nõustamiskeskus

Meie ühiskond vajab täisväärtuslikke liikmeid, kes on terved ja töökad ning suudavad viia Eesti arenenud riikide tasemele. Samuti leiab ühiskonnas laialdast toetust arusaam, et loodusvarade poolest piiratud väikeriigis saavad ühiskonna ja majanduse arengu tagajaks olla vaid inimesed ning nende õiguste ja vabaduste kaitstus. Selles kontekstis suureneb isikute abistamist, aitamist ja nõustamist korraldavate organisatsioonide osatähtsus.

Nõustamiskeskuse tegevus on suunatud inimeste ja organisatsioonide konkurentsi- ja läbilöögivõime suurendamisele läbi üksikisikute ja organisatsioonide toetamise, mille tulemusena õpivad inimesed tegema teadlikke otsuseid.