Allium

MTÜ Allium "Kahjude vähendamise teenuste kvaliteeti ja kättesaadavuse tõstmine ning pakutavate teenuste laiendamine ja arendamine Kohtla-Järvel"

Projekti rahastatakse KÜSK juhatuse 25. veebruari 2013.a. otsuse alusel mittetulundusühingute ja sihtasutuste tegevusvõimekuse programmi eelarvest.

MTÜ Allium projekti lühikokkuvõte:

Projekti eesmärgiks on uimastite tarbimisega üksikisikule tekitatud kahju vähendamine ning narkomaaniaga seotud kahjude vähendamine ühiskonnas, narkomaaniaga seotud kuritegevuse vähendamine, mille tagajärjel suureneb ühiskonna turvalisus.

Projekti realiseerimise tulemusel tõstetakse MTÜ Allium poolt pakutavad kahjude vähendamise teenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse asutuse töötajate koolitamise kaudu ning laiendatakse ja arendatakse pakutavaid kahjude vähendamise teenuseid luues sõltuvusprobleemidega isikutele pesemisvõimalused isikliku hügieeni tagamise eesmärgil ning enda riietusesemete pesemise ja kuivatamise võimalused.

KÜSK rahastab projekti summas 5 606,80 eurot.

KÜSK logo