Allium

Tõlkekeskus

Globaliseerumisest tingitud kiiretes muutustes ja uuendustes kaasalöömiseks on eeltingimuseks erinevatest rahvustest inimeste ühine arusaam väärtustest ja eesmärkidest ning lõppkokkuvõttes ühine arusaam tulevikuühiskonnast. Tulemuse tõhustamiseks peab muuhulgas tagama inimeste- ja organisatsioonidevahelise suhtlemise korrektses keeles. Tõlkekeskuse spetsialistidel on oluline roll suhtlemise edukuse edendamises.

Tõlkekeskuse spetsialistide teadmised ja kogemused võimaldavad pakkuda professionaalset tõlketeenust erinevates valdkondades.